Kolejne terminy szkoleń


Kolejne terminy szkoleń
Jesteśmy na półmetku rowerowych szkoleń dla mieszkańców gminy Michałowice.
Przypominany, że szkolenia są realizowane w formule 2 spotkań on line i jednego spotkania w terenie.
Do tej pory przeprowadziliśmy szkolenia dla mieszkańców Suchego Lasu, Pęcic Małych i Dużych, Sokołowa, Opaczy i Opaczy Kolonii oraz Michałowic.
Szkolenia są dofinansowane z budżetu gminy Michałowice w ramach dofinansowania dla organizacji pozarządowych.
Planujemy kolejne szkolenia dla mieszkańców Komorowa, Reguł, Nowej Wsi i Granicy.
Zapraszamy!