Bazowy


Bazowy

W tym module uczestnik przechodzi samodzielnie przez część e-learningową, następnie podczas wykładu w sali konferencyjnej przechodzi przez pełny program szkolenia stacjonarnego który zawiera:

  • podstawowe zasady bezpiecznej jazdy rowerem
  • szczegółowe zasady ruchu drogowego w odniesieniu do jazdy rowerem
  • superwizja - omówienie newralgicznych punktów dojazdu do pracy
  • procedura postępowania po zdarzeniu drogowym
  • wyposażenie, parkowanie i zabezpieczenie roweru
  • dopasowanie roweru (bike fitting) główne zasady 
  • ergonomia i technika jazdy
  • best practice w ruchu rowerowym