Praktyczny - sprawnościowy


Praktyczny - sprawnościowy

W tym module cześć teoretyczną wdrażamy w życie w zakresie sprawności jazdy na rowerze. Szkolenie odbywa się na wolnej przestrzeni (parking/boisko) ale nie w ruchu miejskim. Realizujemy:

  • ćwiczenia sprawnościowe
  • manewry prawidłowego sygnalizowania skrętu
  • technika bezpiecznego wsiadania i zsiadania z roweru 
  • doskonalenie techniki i ergonomii jazdy

Uczestnicy pojawiają się na szkoleniu z własnymi rowerami z uwagi na elementy bike fittingu i dopasowania rowerów realizowane podczas tej części szkolenia.