Praktyczny - w ruchu miejskim


Praktyczny - w ruchu miejskim

To opcjonalna część szkolenia możliwa do zrealizowania w ruchu miejskim. Realizowana indywidualnie lub w grupkach max 3 osobowych. 

Szkolenie polega na wspólnym przejechaniu kluczowych odcinków dojazdowych do pracy oraz omówieniu wszystkich zasad ruchu drogowego dotyczących przejechanego odcinka. Podczas szkolenia ustalany jest optymalny dobór wariantów trasy dojazdowej i ustalane najlepsze praktyki. 

To szkolenie jest przede wszystkim dedykowane dla osób które chcą rozpocząć przygode ze swoim rowem w wariancie dojazdu do pracy.