NASZE BROSZURY EDUKACYJNE: ABC KIEROWCY PRZYJAZNEGO ROWERZYŚCIE


NASZE BROSZURY EDUKACYJNE: ABC KIEROWCY PRZYJAZNEGO ROWERZYŚCIENASZE BROSZURY EDUKACYJNE: ABC KIEROWCY PRZYJAZNEGO ROWERZYŚCIE
Treść broszury stanowi opracowanie najważniejszych obowiązków KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH wobec rowerzystów w ruchu drogowym, wynikających z przepisów Prawa o Ruchu Drogowym (stan prawny aktualny na dzień: 01.06.2020; Dz.U.2020.0.110 t.j. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.), oraz dobre praktyki związane z kulturą i bezpieczeństwem współdzielenia infrastruktury drogowej wypracowane na podstawie doświadczenia członków stowarzyszenia Polskie Zrzeszenie Instruktorów Rowerowych.