NASZE BROSZURY EDUKACYJNE: ABC ROWERZYSTY


NASZE BROSZURY EDUKACYJNE: ABC ROWERZYSTYNASZE BROSZURY EDUKACYJNE: ABC ROWERZYSTY
BROSZURA ABC ROWERZYSTY
Treść broszury stanowi opracowanie najważniejszych obowiązków i uprawnień rowerzystów w ruchu drogowym, wynikających z przepisów Prawa o Ruchu Drogowym (stan prawny aktualny na dzień: 01.06.2020; Dz.U.2020.0.110 t.j. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.), z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr 32, poz. 262 z późn. zm), informacji z portalu gov.pl (https://www.gov.pl/web/zdrowie/pierwsza-pomoc ) oraz dobre praktyki związane z kulturą i bezpieczeństwem jazdy rowerem wypracowane na podstawie doświadczenia członków stowarzyszenia Polskie Zrzeszenie Instruktorów Rowerowych.