Do kogo kierowany jest program


Do kogo kierowany jest program

Każdy program szkoleniowy jest dopasowany do określonej lokalizacji, zadaniem trenerów jest weryfikacja ewentualnych zagrożeń na głównych drogach dojazdowych do zakładu pracy. Zagrożenia i trudne sytuacje jakie mogą pojawić się podczas dojazdu do pracy są filmowane, opisywane i omawiane podczas szkolenia. Uwzględniona jest też specyfika przepisów drogowych w newralgicznych punktach dojazdu do pracy.