Oczekiwany efekt wdrożenia programu


Oczekiwany efekt wdrożenia programu

Efektem wdrożenia programu są:

  • lepsza znajomość przepisów
  • precyzyjna wiedza dot. komunikacji na drodze
  • wyższa świadomość zagrożeń
  • zestaw porad praktycznych
  • brak wątpliwości dotyczących trudnych punktów
  • informacja praktyczna dotycząca wyposażenia i zabezpieczenia roweru
  • większe kompetencje praktyczne (dotyczy praktycznego modułu szkolenia)
  • większa pewność siebie w ruchu miejskim