OPRACOWANIE ANKIETY ROWERZYSTA W GMINIE MICHAŁOWICE


OPRACOWANIE ANKIETY ROWERZYSTA W GMINIE MICHAŁOWICE
           ROWERZYSTA W GMINIE MICHAŁOWICE
Celem ankiety było rozeznanie wśród mieszkańców Gminy Michałowice preferencji, potrzeb i opinii związanych z ruchem rowerowym oraz ustalenie potrzeb edukacyjnych w zakresie znajomości infrastruktury rowerowej i ustawowych obowiązków, uprawnień rowerzystów.
Kolejnym ważnym aspektem ankiety była możliwość wypowiedzenia się respondentów w kwestii miejsc na terenie gminy, w których ruch rowerowy jest niebezpieczny lub utrudniony.
Wyniki ankiety były głównym wyznacznikiem projektu zmian w infrastrukturze rowerowej w Komorowie i Nowej Wsi, jaki przygotowaliśmy i skierowaliśmy do Urzędu Gminy wraz z audytem infrastruktury rowerowej na wskazanym terenie.
Liczba respondentów: 86 osób, 
W badaniu wzięło udział o 5 kobiet więcej niż mężczyzn, najwięcej respondentów było w grupie wiekowej 40 - 59 rok życia- 38 osób i 25 - 39 rok życia - 26 osób. 2 osoby miały mniej niż 18 lat a 7 więcej niż 60.
Respondenci w większości jeżdżą na rowerze bardzo często - kilka razy w tygodniu- 43 osób lub często - 1, 2 razy w tygodniu – 25 osób. 11 osób jeździ kilka razy w miesiącu i tylko 5 osób kilka razy w roku. Jazdę na rowerze przez cały rok, gdy tylko warunki na to pozwalają deklaruje 9 osób, natomiast tylko w sezonie (wiosna, lato, wczesna jesień) 7 osób.
        Najwięcej osób korzysta z roweru w celach rekreacyjnych – 74 osób, 37 jeździ rowerem na zakupy, 20 dojeżdża do pracy, 4 do stacji WKD/SKM/MPK. 13 deklaruje jazdę sportową (kolarstwo).
Respondenci jeżdżą na rowerze dla zachowania zdrowia i aktywności fizycznej 53, ale także ze względów ekologicznych – 18 osób.

Respondenci zostali zapytani w jakich sytuacjach czują się niepewnie podczas jazdy na rowerze. Najwięcej osób - 62 wskazuje, że jazda rowerem po ulicy oraz po chodniku (31 osób) powoduje dyskomfort i niepewność, Także przekraczanie ulicy wszerz (przejeżdżanie na drugą stronę) – 22 osób i jazda, gdy jest ślisko (po deszczu, przymrozku, na rozsypanym piachu, liściach) – 23 osób, jest wskazywana jako przyczyna dyskomfortu.
Kilka osób czuje się niepewnie na pasie wydzielonym dla rowerów (9 osób), przy przejeżdżaniu przez torowisko (10 osób), gdy pasażerem jest dziecko w foteliku (8 osób), gdy rower jest obciążony zakupami (9 osób). Co ciekawe, 6 osób wskazuje, ze czuje się niepewnie także na drodze dla rowerów, czy jadąc w większej grupie rowerzystów (5osób). Tylko 4 osoby nigdy nie mają takiego problemu.

52 osoby deklarują, że zawsze zakładają kask jeżdżąc rowerem (to kwestia bezpieczeństwa i dobrego przykładu dla dziecka), 20 osób nigdy nie zakłada kasku (ponieważ nie posiada, nie lubi, jeździ ostrożnie, uważa, ze prawidłowe oświetlenie roweru zapewnia bezpieczeństwo).
Kamizelkę odblaskową regularnie zakłada 35 osób, kilka osób zakłada kask i kamizelkę czasami – w zależności od trasy i warunków, głównie po zmroku i na ruchliwych drogach, 35 osób nie używa kamizelek odblaskowych nigdy (między innymi ze względu na odblaskowe elementy na ubraniu, rowerze i dobre oświetlenie rowerowe lub niekorzystanie z roweru po zmroku).
          Respondenci odpowiadali także na pytania dotyczące znajomości obowiązujących przepisów prawa.
I tak, na pytanie dotyczące możliwości jazdy rowerem po chodniku, aż 76 (90%) osób odpowiedziało, ze jest taka możliwość ale przy spełnieniu dodatkowych warunków, co wskazuje na znajomość przepisów. Tylko 5 osób twierdzi, że w każdej sytuacji rowerzyści mogą korzystać z chodnika, a 6 osób wskazuje, ze zawsze jest to zabronione.
77 (90%) osób ma świadomość, że rowerem nie można przejeżdżać przez przejście dla pieszych, 3 osoby wskazują, ze jest to dozwolone, a 1 uważa, że można, gdy nie ma ruchu.
Z powyższego wynika, że świadomość respondentów w zakresie korzystania przez rowerzystów z przejścia dla pieszych jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Kolejne pytanie dotyczyło znajomości przepisów w zakresie obowiązkowego wyposażenia roweru.
70 osób (ponad 80% ankietowanych) deklaruje pełną wiedzę na temat obowiązkowego wyposażenia jednośladu, 15 osób potrafi wymienić 1-2 elementy wyposażenia roweru, a tylko 4 osoby wskazują, ze nie mają wiedzy w tym zakresie.

Następne pytanie miało diagnozować rozeznanie respondentów w zakresie elementów infrastruktury rowerowej i umiejętności poruszania się po wskazanych elementach. Pytano czym jest śluza rowerowa, przejazd dla rowerów, kontrapas, kontraruch, pas ruchu dla rowerów
36 osób (ok 40%) wskazuje, że zna wszystkie, a 24 osoby znają jeden lub dwa wymienione elementy.
24 osoby nie wiedzą do czego służy śluza dla rowerów i jak się po niej poruszać, 13 osób nie wie czym jest kontrapas i jak się po nim poruszać, a 14 osób nie wie na czym polega kontraruch. Tylko 4 osoby nie znają zastosowania pasa dla rowerów, a 5 osób nie zna przejazdu dla rowerów.

Na pytanie dotyczące jasności i umiejętności stosowania się do oznaczeń dróg rowerowych, 70 osób odpowiedziało, że oznaczenia dróg są zazwyczaj zrozumiałe, 11 osób wskazało jednak, że ma czasem trudność z prawidłowym zrozumieniem oznakowania. Tylko 4 osoby najczęściej nie są stanie zrozumieć oznakowania dróg rowerowych.

Kolejne pytania dotyczyły ruchu rowerowego w gminie Michałowice i miały zdiagnozować mocne i słabe punkty obowiązujących rozwiązań, potrzeby i preferencje rowerzystów.
W pytaniu „Które miejsca są dla Ciebie szczególnie trudne do przejechania rowerem w Twojej najbliższej okolicy?” respondenci najczęściej wskazywali, że niebezpieczne są wszystkie miejsca, gdzie jest ruch samochodowy, a nie ma wydzielonego pasa lub ścieżek dla rowerów, ronda na których kierowcy stanowią olbrzymie zagrożenie dla rowerzystów, np. rondo Sokołowskiej z Parkową, rondo Pęcicka przy Powstańców Warszawy, przejazdy przez torowiska, czy wysokie krawężniki na przejazdach rowerowych i uskoki na wjazdach w bramy na ciągach rowerowych.
W szczegółowych wypowiedziach wskazywano:
 
 • Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie (Tragiczny stan nawierzchni powoduje, że muszę jechać wolno oraz omijać dziury co powoduje nietrzymanie się prawej krawędzi jezdni; Dojazd do szkoły w Komorowie od Zalewu Komorowskiegi, cała Al. M. Dąbrowskiej)
 • ul. Sokołowska; Odcinek między końcem ścieżki w Pęcicach a Komorowem;( tylko jedna sygnalizacja, brak wyniesionych przejść dla pieszych); "
 • Ulica Polna Michałowice Opacz, 
 • ulica Jesionowa od alej Jerozolimskich do Polnej"; 
 • Aleja Kasztanowa w Komorowie
 • dojazd do szkoły w Nowej Wsi, ul. Główna (brak drogi dla rowerów od strony WKD),
 • dojazd na targ w Pruszkowie,
 • przejazd Brzozową do Komorowa;
 • trasa w Sokołowie w stronę Janek (zarówno z perspektywy rowerzysty, jak i kierowcy samochodu, gdy muszę wymijać innych rowerzystów);
 • trasa do Warszawy (wzdłuż WKD),
 • ul. Parkowa (od Pęcic do ronda w Sokołowie), ul.
 •  Sokołowska, Regulska (przejazd przez WKD,
 • przejazd przez Jerozolimskie,
 • Przejazd WKD i bardzo ruchliwa ulica Regulska w Regułach( tutaj ciąg rowerowo-pieszy nie jest połączony przez tory. Trzeba przejechać na druga stronę ulicy i przejść przez tory, wąskim, często zatłoczonym przez wysiadających ludzi z kolejki chodnikiem, przecisnąć się przez barierki przyperonowe i ponownie przejść na druga stronę ulicy. Przy czym Regulska jest bardzo ruchliwa ulicą, gdzie pieszy lub rowerzysta niemalże walczy o życie);
 • Brak ścieżki rowerowej pomiędzy Regułami a Michałowicami wzdłuż torów WKD;
 • Przejazd z Michałowic do Opaczy w ramach podróży do Warszawy.
 • Przejazd przez Powstańców Warszawy na wysokości ul. Granicznej w Regułach,
 • przejazd na drugą stronę w Pęcicach ( tam gdzie zakręty/stawy hodowlane),
 • przejazd z Jesionowej na Spisaka przez Al. Jerozolimskie w Michałowicach ( przejazd jest jest niemożliwy dopóki nie przyjedzie jakiś samochód, czujniki nie wykrywają rowerów na tym skrzyżowaniu, windy wiecznie zablokowane...);
 • Urwana ścieżka wzdłuż Regulskiej przy skrzyżowaniu z Al. Jerozolimskimi po obu stronach skrzyżowania;
 •  Brak jakichkolwiek mostków nad rzeczkami na trasie z naszej gminy wzdłuż torów WKD w stronę Grodziska Mazowieckiego;
 •  ul. Pruszkowska, ruch w kierunku Pruszkowa.
  Na pytanie „Gdzie na terenie naszej gminy wskazałbyś/wskazałabyś potrzebę rozbudowy lub zmiany infrastruktury rowerowej?” respondenci odpowiadali, ze potrzeba większej spójności i celowości wyznaczania infrastruktury. Wprowadzanie kontraruchu na ulicach jednokierunkowych, wyznaczenie ciągu rowerowego wzdłuż trasy WKD.
Wskazywali ul. Pruszkowską, ul. Główną w Nowej Wsi, ul. Sokołowską, Aleję Marii Dąbrowskiej (zdecydowanie potrzebna ścieżka rowerowa która łączyła by Pruszków i Pęcice), ul. Parkowa w Pęcicach, teren od okolicy sanatorium w Komorowie, na trasie do Sokołowa/Janek, połączenie ciągu rowerowo-pieszego na ulicy Regulskiej w Regułach, na przejeździe WKD. Oddzielenie ścieżki rowerowej przy ulicy w Pęcicach w stronę Pruszkowa. Rozbudowa ciągu rowerowo-pieszego w Pęcicach w stronę Suchego Lasu/Sokołowa (okolice kościoła). Ulica Regulska przeprowadzenie ścieżki rowerowej na całej długości po jednej stronie jezdni. Wskazywany był również niespójny obecnie ciąg pieszo-rowerowy: Brzozowa - M. Dąbrowskiej.
Zaprzestanie budowy dróg rowerowych na bocznych ulicach o małym ruchu i ograniczeniu do 30, 40 km/h. Do przebudowy ścieżka na ul. Ireny .

Respondenci wskazali również, gdzie ich zdaniem, potrzebne są dodatkowe stojaki do przypinania rowerów. I tak, najczęściej wskazywane są okolice stacji WKD, okolice punktów handlowych ( stacja wkd komorow. Dla robiących zakupy, nie dojeżdżających wkd). Place zabaw, siłownie, przystanki, szkoły, centra miejscowości, szkoły. Przy ciekawych miejscach w obrębie ścieżek (Np przy ławkach umieszczonych przy ścieżkach, można zrobić tzw. MOR miejsce obsługi rowerzystów tak jest na szlaku Green Velo). Przy miejscach typu szkoły, przychodnie (Najlepszy byłby parking dla rowerów na wzór tych w Holandii.). Nad zalewem w Komorowie (od strony Pęcic nie ma stojaków w ogóle przy siłowni zewnętrznej). Ośrodek zdrowia w Michałowicach. Okolice cmentarza w Komorowie oraz placu zabaw. Okolica szkoły w Nowej Wsi (dla rodziców odbierających dzieci z treningów, z lekcji i innych zajęć).
Wskazywane są również typy stojaków – wygodne, w kształcie odwróconego U, a nie niskie, umożliwiające przypięcie tylko koła (Przy wejściu do urzędu gminy - stojaki w kształcie odwróconego "U" a nie takie które umożliwiają przypięcie tylko za koło.)

W odpowiedziach na pytanie „Co najbardziej przeszkadza ci w zachowaniu innych rowerzystów współdzielących z Tobą drogi?”, respondenci wskazywali najczęściej nieostrożne zachowania innych rowerzystów, brak oświetlenia roweru, nagle zjeżdżanie / zmiana kierunku bez odpowiedniej sygnalizacji manewru, korzystanie z jezdni lub chodnika, gdy jest wyznaczona infrastruktura rowerowa, jazdę całą szerokością ulicy i parami, co utrudnia ruch, przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych, brak nadzoru dziecka jadącego razem z rodzicami. Jazda że słuchawkami w uszach, co stwarza problemy z komunikacją z drugim uczestnikiem ruchu, dużą prędkość, zwłaszcza przy mijaniu dzieci, postoje na środku drogi, gwałtowne zatrzymywanie się, Nieprzestrzeganie przepisów.

Natomiast w zachowaniu kierowców pojazdów mechanicznych, rowerzystom przeszkadza za mały odstęp w trakcie wymijania lub wymijanie w sytuacji gdy z naprzeciwka nadjeżdża inny pojazd, nieustępowanie pierwszeństwa na przejazdach dla rowerzystów, zbyt duża prędkość w terenie zabudowanym, niedziałające lub niekompletne oświetlenie samochodu lub niepoprawne (oślepiające) ich ustawienie, przejazd koło rowerzysty ze zbyt dużą prędkością, spychanie rowerzystów z drogi, nieprzestrzeganie przepisów, lekceważenie rowerzystów.
W odpowiedzi na pytanie „Czy chciałbyś mieć możliwość przekazywania swoich spostrzeżeń, uwag, pomysłów związanych z ruchem rowerowym w naszej gminie innym rowerzystom, urzędowi gminy, policji (stała platforma komunikacji)?” respondenci niemal w 100 % wskazali, ze taka forma komunikacji byłaby bardzo pożądana, choć 5 osób wątpi w skuteczność takiej formuły.

Pojawiła się propozycja obowiązkowych lekcji w szkołach z zasad bezpieczeństwa, filmów instruktażowych. Ulotki, plakaty, banery na temat prawidłowej jazdy, wyposażenia, zasad ruchu- w miejscach publicznych, obok ścieżek rowerowych. Pojawiła się również prośba „o nie budowanie ścieżek dwupoziomowych tak jak na Topolowej obok cmentarza, ponieważ takie przejazdy są niebezpieczne dla rowerzystów”.
Wyniki ankiety wskazują na wysoką świadomość biorących udział w badaniu rowerzystów w zakresie znajomości przepisów, zasad ruchu drogowego. Istotne jest również zainteresowanie lokalnym środowiskiem, wskazywanie potrzeb i rozwiązań w celu usprawnienia ruchu rowerowego i podniesienia poziomu jego bezpieczeństwa.