POWSTANĄ KOLEJNE ŚCIEŻKI ROWEROWE ŁĄCZĄCE GMINĘ Z OKOLICĄ


POWSTANĄ KOLEJNE ŚCIEŻKI ROWEROWE ŁĄCZĄCE GMINĘ Z OKOLICĄ

POWSTANĄ KOLEJNE ŚCIEŻKI ROWEROWE ŁĄCZĄCE GMINĘ Z OKOLICĄ

zd. Powiat Pruszkowski Powstaną kolejne ścieżki rowerowe łączące gminę z okolicą zd. Powiat Pruszkowski Powstaną kolejne ścieżki rowerowe łączące gminę z okolicą

21 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, w obecności Małgorzaty Pacheckiej, wójt gminy Michałowice, odbyło się podpisanie umów z wykonawcami, którzy zaprojektują dwa ciągi pieszo-rowerowe łączące naszą gminę z Pruszkowem.
Zostanie zaprojektowana droga pieszo-rowerowa na ulicy Jesionowej od skrzyżowania z DW 719 do torów WKD. Droga ta ma liczyć 470 metrów. Koszt inwestycji, ponad 43 tys. zł, pokryje w całości gmina Michałowice.
Zaprojektowana zostanie także droga pieszo-rowerowa na ulicy Sokołowskiej (od skrzyżowania z ulicą Parkową do granicy Gminy Michałowice – 2000 metrów). Koszt tej inwestycji to prawie 160 tys. zł.