Rowerem zdrowo i bezpiecznie w Gminie Michałowice


Rowerem zdrowo i bezpiecznie w Gminie MichałowiceRowerem zdrowo i bezpiecznie w Gminie Michałowice
Polskie Zrzeszenie Instruktorów Rowerowych przygotowało projekt szkoleń ukierunkowanych na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w codziennym korzystaniu z roweru.
 Projekt jest dofinansowany z budżetu Gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych i dedykowany mieszkańcom naszej gminy.

„ROWEREM ZDROWO I BEZPIECZNIE W GMINIE MICHAŁOWICE”„ROWEREM ZDROWO I BEZPIECZNIE W GMINIE MICHAŁOWICE”

Jazda rowerem to przyjemność oraz mnóstwo korzyści dla zdrowia i środowiska. Coraz więcej osób używa roweru dojeżdżając do pracy, robiąc zakupy czy spędzając czas wolny. Także na terenie Gminy Michałowice. W związku z powyższym, Polskie Zrzeszenie Instruktorów Rowerowych opracowało projekt edukacyjny, skierowany do jeżdżących na rowerze lub przygotowujących się do takiej formy aktywności, mieszkańców gminy Michałowice. Projekt jest współfinansowany z budżetu Gminy Michałowice, a jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów, aktywizowanie mieszkańców do codziennej, łatwo dostępnej dawki ruchu. Także promowanie poruszania się rowerem jako alternatywnego, przyjaznego dla środowiska środka codziennego transportu oraz pojazdu idealnego w sytuacji konieczności utrzymania dystansu społecznego.

Projekt „ROWEREM ZDROWO I BEZPIECZNIE W GMINIE MICHAŁOWICE” polega przede wszystkim na przeprowadzeniu szkoleń dla mieszkańców gminy Michałowice, aktywnie korzystających z rowerów oraz dla tych, którzy swoją rowerową przygodę chcą dopiero rozpocząć. Szkolenia będą miały formę spotkań on line uzupełnionych spotkaniem warsztatowym w plenerze, treści będą dotyczyły przede wszystkim bezpiecznego, odpowiedzialnego zachowania rowerzystów w ruchu drogowym, prawidłowego rozumienia,  interpretowania i stosowania obowiązujących przepisów ruchu drogowego, kultury jazdy na rowerze, współdzielenia infrastruktury z innymi użytkownikami, wypracowania nawyków używania kasków, kamizelek, odblasków, podnoszących poziom bezpieczeństwa i widoczności rowerzysty. Chcemy uczyć właściwych zachowań w przypadku kolizji/wypadku, przekazać zasady pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto, naszym celem jest informowanie o możliwości i potrzebie ubezpieczania się przez rowerzystę na wypadek zdarzeń drogowych takich jak wypadek, kolizja.

W ramach projektu zostaną ponadto przygotowane i rozdystrybuowane kamizelki odblaskowe, plakaty oraz broszury edukacyjne (skierowane do rowerzystów oraz kierowców pojazdów mechanicznych, współdzielących z rowerzystami infrastrukturę drogową).
Uczestnikom szkoleń zostanie udostępniony materiał zdjęciowy i filmowy dotyczący newralgicznych miejsc na terenie naszej gminy i zasad bezpiecznego poruszania się po nich rowerem.