Strefa Tempo 30


Strefa Tempo 30
Czym jest STREFA RUCHU TEMPO 30?
Celem takiego rozwiązania jest uspokojenie ruchu i obniżenie dopuszczalnej prędkości pojazdów na określonym terenie do 30 km/godz. Dotyczy zwykle niewielkich osiedli, ulic dojazdowych, miejsc uczęszczanych przez niechronionych uczestników ruchu, czyli pieszych, rowerzystów.
Zmniejszenie prędkości wymusza się m.in. trwałymi elementami umieszczanymi bezpośrednio na drodze ( np. progi spowalniające, wysepki, wyniesione przejścia dla pieszych, wyniesione skrzyżowania, zwężenie pasów ruchu). Spowolnienie ruchu w strefie Tempo 30 można również osiągnąć poprzez mini i małe ronda oraz tzw. esowanie pasów ruchu, czyli sztucznie zaburzony kierunek ruchu przez np. sztuczne rozszerzenie fragmentów chodnika na pas jezdni.
Po co takie rozwiązanie? Oczywiście dla zwiększenia bezpieczeństwa.
Co przemawia za takim rozwiązaniem? Maksymalna prędkość 30 km/godz. znacznie skraca długość drogi hamowania.
Przy zderzeniu z pojazdem jadącym z taką prędkością pieszy ma 90 proc. szans na przeżycie. Gdy ta prędkość wynosi 70 km/godz., szanse pieszego uczestnika ruchu spadają do 5%. Podobnie jest z rowerzystami.
Ale strefy Tempo 30 wprowadzane na jednokierunkowych ulicach umożliwiają dodatkowo stosowanie kontraruchu, co z punktu widzenia rowerzystów ma ogromne znaczenie w uspójnianiu, skracaniu i udostępnianiu dróg przejazdowych dla kierujących jednośladami.
Na koniec warto też przytoczyć wyniki badan niemieckich specjalistów, z których wynika, że wprowadzanie ograniczeń prędkości do 30 km/h na ulicach miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu, pozwoliło na redukcję przekroczeń rocznych norm zapylenia o połowę!
Obok rozbudowy floty bezemisyjnego transportu publicznego (a więc i komunikacji rowerowej), to najskuteczniejsza droga do ograniczenia w miastach zanieczyszczenia powietrza tlenkami azotu i cząstkami stałymi (za regiony.rp.pl)