Wykład - AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, ZDROWIE, ROWER


22.07.2020 r. - popołudniowe spotkanie w Urzędzie Gminy zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Instruktorów Rowerowych zainicjowało cykl szkoleń rowerowych dla mieszkańców Gminy Michałowice.
Rozmawialiśmy o zdrowiu, aktywności fizycznej i korzyściach z niej wynikających.

I wszystko wskazuje na to, że jazda na rowerze, jako jedna z form aktywności, to samo dobro dla utrzymania kondycji, sprawności psychofizycznej i dobrego samopoczucia.
Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania fragmentów wykładu, który przygotował i wygłosił Pan Piotr Wróblewski - Prezes stowarzyszenia PZIR do spraw edukacji, dydaktyk, metodyk, nauczyciel, trener i aktywny sportowiec.

https://www.youtube.com/watch?v=UX_bW8TLEJg&feature=share&fbclid=IwAR2ndGY-ORvPR7MtJOtF-f7Dm4pvfYR0ZlaG_SdaH8lHv-IuupjAGsKO3lM

KILKA SLAJDÓW Z PREZENTACJI:


Wykład - AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, ZDROWIE, ROWERWykład - AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, ZDROWIE, ROWER